Instabank Bilforsikring

Markedets enkleste løsning?

Instabank Bilforsikring viser hva du betaler for bilforsikring i dag, samtidig som du får et tilbud fra oss du kan sammenligne med. Det hele tar 1 minutt – enkelt og greit.

Vi henter din pris fra følgende tilbydere : If, Gjensidige, Fremtind (Sparebank 1) og Tryg. Det betyr at dersom du er forsikret andre steder vil ikke din eksisterende forsikring vises, men du får selvsagt et tilbud fra oss.

Hvorfor velge Instabank bilforsikring?

Med Instabank bilforsikring tar vi et langt steg i å forenkle og digitalisere forsikringsbransjen, og på grunn av det kan vi også tilby de beste prisene. Vi har allerede verdens raskeste kjøpsløsning for bil – prøv den du også!

 

Dette lurer mange på

 1. Er det tungvint å bytte forsikringsselskap?

  Nei, ikke hos Instabank. Vi gir deg tilbud på din bil med to tastetrykk i vår heldigitale løsning. Deretter er det kun å bekrefte kjøp og inngå avtalegiro, så ordner vi resten for deg.

 2. Mister jeg bonus hvis jeg bytter selskap?

  Neida. Instabank forsikring henter bonusen din fra det tidligere selskapet og sørger for at den blir med deg videre. Dette er for øvrig en automatisk prosess hos oss, og alle selskapene deler denne informasjonen med hverandre.

 3. Mister jeg min samlerabatt hvis jeg bytter forsikringsselskap?

  Selskapene er i ferd med å gå bort fra praksisen med samlerabatt, nettopp fordi kunder nå ser at det er både enkelt og lønnsomhet å forsikre tingene sine på ulike steder. Derimot anbefaler vi at du regelmessig sjekker pris på forsikring for å sikre at du har det beste betingelsene.

 4. Får jeg dårligere dekning?

  Neida. Alle selskapene i Norge leverer stort sett helt like bilforsikringer når det gjelder hva du er dekket for. Eventuelle forskjeller er kun marginale. Men det er viktig å velge korrekt dekning – dette gjør du i vår løsning og der får du også enkel informasjon om hva de ulike dekningene inneholder.

Ulike dekninger

Om Ansvar

Ansvar er vår enkleste bilforsikring. Den inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen, men dekker ingen skader på egen bil.

 • Dekker personskader og skader du påfører andres kjøretøy og eiendeler.
 • Dekker utgifter til rettshjelp hvis du som bileier blir part i en tvist.
 • Ansvar dekker ingen skader på egen bil og gir ikke veihjelp hvis du f. eks. kjører tom for strøm, da må du velge Delkasko.
 • Last ned Vilkår Ansvar her

Om Delkasko

Delkasko dekker alt som ansvarsforsikringen også dekker. Delkasko gir deg veihjelp og dekker enkelte skader på egen bil, f.eks. tyveri og glasskader. Delkasko er et rimelig alternativ for eldre bilder med litt lavere verdi.

 • Dekker skade på eget kjøretøy, som følge av brann, glasskader, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri.
 • Inkluderer berging, hjemtransport og hjelp ved driftsstans, ulykke eller sykdom.
 • Omfatter redning.
 • Du får erstatning for skadet eller tapt løsøre og ekstrautstyr.
 • Delkasko dekker ikke skade på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring og har ikke reperasjonsgaranti.
 • Last ned Vilkår Delkasko her

Om Kasko

Kasko dekker de fleste skader på egen bil og ladekabel, og har reparasjonsgaranti.

 • Kasko gir deg alt fra forsikringene Delkasko og Ansvar, i tillegg til skader på egen bil ved kollisjon, utforkjøring og velting.
 • Du får 8 års reparasjonsgaranti på deler og arbeid.
 • Hvis bilen din blir totalskadet før den er 1 år eller har kjørt 15 000 km, kan du få fabrikkny bil (gjelder ikke leasingbil).
 • Kasko inneholder ikke vår beste dekning for totalskade, da må du velge Super.
 • Last ned vilkår Kasko her

Om Super

Super er vår aller beste bilforsikring og passer for elbiler og hybridbiler. Den dekker skader på batteripakken, gir leiebil i hele reparasjonstiden og har totalskadegaranti.

 • Super gir deg alt fra de andre bilforsikringene og noen skader dekkes med høyere beløp.
 • Super dekker skader på batteripakken.
 • Du får leiebil (opptil VW Passat størrelse) levert på skadestedet og du kan beholde leiebilen i hele reparasjonstiden.
 • Hvis bilen din blir totalskadet, får du en helt ny bil (hvis bilen din er under 3 år og ikke har kjørt mer enn 60 000 km)
 • Totalskadegarantien gjelder ikke for biler som er leaset, men du får dekket gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet eller totalskadet
 • Last ned Vilkår Super her

Ofte stilte spørsmål om Instabank Bilforsikring

I dag tilbyr vi kun sammenligning mot selskapene Gjensidige, Tryg, If og Fremtind (Sparebank 1). Vi jobber med å tilby sammenligninger mot de andre selskapene.

Hvordan man prissetter ulike kjøretøy og kunder er veldig komplekst. Selskapene har også litt ulik strategi på hvilke bilsegmenter de satser på, og dermed priser lavere. Instabank forsikring vil i noen tilfeller være rimeligere enn konkurrentene, og i noen tilfeller dyrere.

Ja, vi vil at løsningen skal være så digital som mulig, kombinert med lav mengde administrasjon fra oss og hos deg.

For skadeforsikring er fristen for å angre 14 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene. Ta kontakt med oss på forsikring@instabank.no Angreretten er ubetinget, det vil si at du ikke trenger oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å angre. Når vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett, avslutter vi forsikringene med virkning fra den dagen du ga oss beskjed. Husk at du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.
Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan det være greit å følge denne oppskriften: Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse, kanskje har vi sviktet litt på informasjon, eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Da vil vi gjerne ordne opp. Ta kontakt med oss ved å ringe 21519300. Blir dere ikke enige, kan du kontakte vårt interne klageorgan. Her får du en ny start og ny saksbehandler behandler din klage fra ditt ståsted. Behandlingstiden er fra to til fire uker, og behandlingen er kostnadsfri. Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Om du har behov for rådgivning kan du ta kontakt med oss på forsikring@instabank.no så hjelper vi deg gjerne.

Når du kjøper bilforsikring hos får du den samme bonusen du allerede har i dag, og er det din første bilforsikring gir vi deg 40 % i startbonus. Har du allerede forsikret en bil hos oss? Da får du samme bonus på bil nummer 2. Om du bytter bilforsikringen din fra et annet selskap til oss, henter vi inn bonusopptjeningen din fra ditt tidligere selskap slik at du får samme bonus som før.
Er du uheldig og får en skade, vil du nå få maksimalt 10 % i bonustap. Og har du toppbonus i mer enn tre år, vil du beholde bonusen din ved neste skade

Du melder skade på MinSide eller ved å kontakte oss på skade@instabank.no eller på telefon 21519300

Vi benytter Sedgwick, en av verdens største og beste leverandør av skadebehandling, slik at du skal få den ypperste service og kvalitet i behandlingen av din skade. Du kan lese mer om Sedgwick på https://www.sedgwick.com/

MinSide er for tiden under utvikling og vil bli tilgjengelig
om ikke lenge. Har du spørsmål om din forsikring, kontakt oss på forsikring@instabank.no

 

Du kan lese mer om egenandeler under informasjon om de ulike dekningene. Om du har en aktiv forsikring hos oss, kan du se hvilken egenandel du har valgt ved å sjekke forsikringsbeviset du har mottatt fra oss.
Et godt tips er å måle distansen til og fra arbeidsplass og gange dette med antall arbeidsdager. Deretter legge til fritidskjøring, for eksempel turer til hytta og andre reisemål. det kan gi deg en pekepinn på hvilken kjørelengde du bør velge. Om du må endre kjørelengde opp eller ned underveis i avtalen, er ikke det noe problem. Dette kan du gjøre på MinSide eller kontakte oss på forsikring@instabank.no Husk at hvis det oppstår en skade og du har kjørt lenger enn avtalt kjørelengde, kan det medføre redusert erstatning. Vi vurderer hvert tilfelle individuelt. Kilometerstanden på bilen fyller du inn nå du kjøper forsikring, eller innen en uke på MinSide.
Prisen på bilforsikring påvirkes av flere ulike faktorer, som blant annet alderen din, hvor du bor, hvor mange år du har hatt førerkort, bilmodell/merke, hvor mange mil du kjører i året, og skadestatistikk. På den måten gir vi deg en mest mulig rettferdig pris, slik at du skal slippe å betale for andres risiko. Når vi beregner prisen på forsikringen din, trenger vi derfor ditt navn og fødselsnummer, i tillegg til informasjon om bilen.
Forsikringen fungerer på samme måte som om man ikke øvelseskjørte. Per definisjon er det den som sitter i passasjersetet og gir opplæring som er fører av kjøretøyet.
For å kjøre på norske veier, trenger du minimum ansvarsforsikring. Denne forsikringen erstatter personskader på fører og passasjer, samt andres kjøretøy og eiendom. Ansvarsforsikringen dekker ingen skader på egen bil. For å få erstattet skader på egen bil, kan du kjøpe Delkasko, Kasko eller Super bilforsikring hos oss.

I utgangspunktet kan du ikke det. Men det finnes noen unntak der du kan forsikre en bil som står registrert på en annen person enn bileier. Forsikringen må stå på bileier, med mindre:

 • Bilen er registrert på din ektefelle.
 • Bilen er leaset.
 • Bilen er en trygdebil eid av en mindreårig.

Du kan endre dekning på forsikringen din, men du kan ikke si opp forsikringen selv. Dette kommer av at ansvarsforsikringen er lovpålagt, og uforsikrede kjøretøy vil bli belastet et gebyr. Slik er det hos alle forsikringsselskaper. Du kan lese mer om gebyret her: https://www.tff.no/gebyr/sporsmal-og-svar-om-gebyret/

Forsikringen din opphører automatisk dersom:

 • Bilens skilter leveres inn til Vegvesenet
 • Bilen blir levert inn til vraking
 • Bilen blir stjålet
 • Du bytter forsikringsselskap
Hvis du ikke vet hvor en bil er forsikret kan du logge inn med BankID hos Trafikkforsikringsforeningen. Der kan du sjekke hvilket forsikringsselskap som har forsikret bilen. Link: https://tffauto.no/minside/

Annen praktisk informasjon om Insta Bilforsikring

Instabank Forsikring er levert av Digisure AS. Digisure AS, org nr. 920 553 435, Apotekergata 10, 0180 Oslo, er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift.

Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak.

Digisure AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen.

Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper. Digisure er forsikringsagent for Eir Försäkring AB, som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, Orgnr: 559166-0617 , Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, ID: FT00115507. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se.

Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se 

Kontaktinformasjon Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no

Digisure administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til Digisure AS.

Lønnsytelser

Digisure AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. Digisure AS mottar 20 % provisjon på nysalg og ved fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Digisure AS kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.