Sikre ditt lån hos oss med betalingsforsikring:

 • Din lånesum: 10 000 kr
 • Forsikringspremie: 2 635 kr
 • Forsikringspremie fordelt pr mnd: 73 kr
 • Nåværende månedstermin: 1 000 kr
 • Ny månedstermin: 1 073 kr
 • Forsikringen legges til som et engangsbeløp på toppen av ditt lån og nedbetales månedlig sammen med ditt terminløp
 • Forsikringen gjelder i 36 måneder
 • Les forkjøpsinformasjonen og vilkårene og bestill i dag!

Betalingsforsikringen omfatter:

 • Midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet
 • Ufrivillig tap av arbeid
 • Sykehusinnleggelse (kun selvstendig næringsdrivende)
 • Tap av liv

Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse som inntreffer de første 30 dagene etter at du har kjøpt forsikringen. Forsikringen dekker bare arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 90 dager etter forsikringens startdato.

Les mer her

Hvem kan forsikres?

 • Du må være over 18 år og under 67 år
 • Du må ha vært fast ansatt i minimum 50 % stilling i minst 6 måneder eller være selvstendig næringsdrivende
 • Du har mottatt, lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikringen, og bekrefter at;
  • Du ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning, og har ikke vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder
  • Du ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering
 • Du har 14 dagers angrerett fra du har tegnet betalingsforsikringen. Dersom du velger å benytte deg av denne, vil innestående forsikringspremie tilbakebetales

* Merk at små avvik i beløpene kan forekomme. Nøyaktig beløp fremgår av tilsendt avtale.