Generalforsamling

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 18. desember 2020 kl. 13.00

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), den 18. desember 2020 kl. 13.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

Banken følger myndighetenes anbefalinger om tiltak for å unngå spredning av Koronaviruset. Av hensyn til de ansatte og aksjonærenes sikkerhet oppfordrer styret aksjonærene til å delta på generalforsamlingen ved å avgi elektronisk forhåndsstemme fremfor å møte fysisk på generalforsamlingen.

Påmeldingsperiode: 04.12.2020 kl. 12.00 – 17.12.2020 kl. 16.00

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Robert Berg, CEO, mobil: +47 97485610