Generalforsamling

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 7. april 2022 kl. 14.00

Det innkalles med dette til  generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), den 7. april 2022 kl. 14.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

Påmeldingsperiode: 24.03.2022 kl 09.00 til 06.04.2021 kl 16.00

Påmelding og stemmegivning kan også foretas i VPS, ved valg av menypunktet “Generalforsamling” under “Hendelser” på egen VPS side.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Robert Berg, CEO, mobil: +47 97485610